De bästa arbetsplatserna

Europas bästa arbetsplatser

Great Place to Work tar fram en lista över Europas bästa arbetsplatser. Den senaste i raden är listan som gäller 2020, vilket är det 18:e året en sådan lista tagits fram. För att kunna skapa listan har Great Place to Work gjort en studie där så många som 1,5 miljoner medarbetare deltagit. De är anställda i 3000 olika organisationer i 19 av de europeiska länderna.

Vilka företag kan vara med?

Vilka företag kan vara med - Europas bästa arbetsplatser

Bland företagen som kan komma med bland Europas bästa arbetsplatser finns allt från företag som jobbar med kreditkort i ett enda land, till multinationella klädföretag som jobbar över hela världen. För att listan ska bli lättare att navigera i och för att blandningen av organisationer inte ska bli alltför spretig har den delats in i fyra delar: små organisationer, medelstora organisationer, stora organisationer och multinationella organisationer.

Europas bästa arbetsplatser 2020 – små organisationer

* Plats 1: Regent från Sverige.

* Plats 2: Status C AG från Tyskland.

* Plats 3: Aava & Bang från Finland.

Europas bästa arbetsplatser 2020 – medelstora organisationer

* Plats 1: PASCOE Naturmedizin från Tyskland.

* Plats 2: Cygni från Sverige.

* Plats 3: EASI från Belgien.

Europas bästa arbetsplatser 2020 – stora organisationer

* Plats 1: Sparekassen Kronjylland från Danmark.

* Plats 2: St. Gereon Seniorendienste GmbH från Tyskland.

* Plats 3: The Sovini Group från Storbritannien.

Europas bästa arbetsplatser 2020 – multinationella organisationer

* Plats 1: Salesforce med sin verksamhet i Frankrike, Tyskland, Irland, Nederländerna och Storbritannien.

* Plats 2: Cisco Systems Inc. med sin verksamhet i Frankrike, Irland, Italien Norge, Polen, Portugal, Spanien, Nederländerna och Storbritannien.

* Plats 3: Hilton med sin verksamhet i Österrike, Tyskland, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Schweiz, Nederländerna, Turkiet och Storbritannien.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *