De bästa arbetsplatserna

Arbetsplatskultur – tre viktiga delar

Att arbetsplatskulturen spelar stor roll för medarbetares välmående såväl som för företagets effektivitet råder det stor enighet om, men vad utgörs egentligen en bra arbetsplatskultur av? Uppskattning och tillit Att medarbetare känner sig uppskattade, viktiga och betrodda är viktiga delar av en arbetsplatskultur. En plats där misstro dominerar kväver mycket av den kreativitet och lust […]