De bästa arbetsplatserna

De bästa arbetsplatserna i Sverige

Varje år utses Sveriges bästa arbetsplatser. Det är en utmärkelse som skapas av Great Place to Work, där bara de bästa får vara med på listorna och där organisationerna rankas så det lätt går att se vilka som bedöms vara bäst. De gör enkäter bland medarbetare för att få information om hur de upplever sin arbetsplats, och de gör också en egen bedömning av hur bra förutsättningar det finns för att arbetsplatsen ska kunna vara bra för alla.

Sveriges bästa arbetsplatser 2021

För 2021 års listor lyckades 55 organisationer nå upp till kraven för att få kalla sig Sveriges bästa arbetsplatser. Förra året var det 60, så antalet har sjunkit lite. För att få vara med på listan måste arbetsplatsen ha medarbetare som upplever sin arbetsplats positivt (även om det såklart kan finnas med vissa mindre negativa faktorer). Det som mäts är bland annat i hur stor utsträckning medarbetare upplever gemenskap, tillit och stolthet. Det är också faktorer som i forskning visat sig är viktiga för den som vill bygga en lönsam organisation.

Det finns tre olika listor, där organisationerna är uppdelade efter storlek.

Sveriges bästa arbetsplatser 2021 – stora organisationer

Här räknas de som har minst 250 anställda som stora organisationer. Topplaceringarna i år gick till:

* 1. Centiro

* 2. Hilti Svenska AB

* 3. B3 Consulting Group

Sveriges bästa arbetsplatser 2021 – medelstora organisationer

Till de medelstora organisationerna räknas de som har 50-249 personer anställda. Bäst på den listan blev:

* 1. Bostads AB Mimer

* 2. Tenant & Partner

* 3. AbbVie

Sveriges bästa arbetsplatser 2021 – små organisationer

Sveriges bästa arbetsplatser 2021 – små organisationer - De bästa arbetsplatserna i Sverige

De små organisationerna är de som har 20-49 personer anställda. Bäst bland dem är i år:

* 1. Studieförbundet Vuxenskolan Halland

* 2. Sundbom & Partners

* 3. Protek

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *