De bästa arbetsplatserna

Arbetsplatskultur – tre viktiga delar

Att arbetsplatskulturen spelar stor roll för medarbetares välmående såväl som för företagets effektivitet råder det stor enighet om, men vad utgörs egentligen en bra arbetsplatskultur av?

Uppskattning och tillit

Uppskattning och tillit - Arbetsplatskultur – tre viktiga delar

Att medarbetare känner sig uppskattade, viktiga och betrodda är viktiga delar av en arbetsplatskultur. En plats där misstro dominerar kväver mycket av den kreativitet och lust som skulle kunna finnas, och det blir svårt att skapa engagemang. Känner medarbetare sig delaktiga och uppskattade, och om de upplever att de får det stöd de behöver, kan resultatet istället bli en arbetsplats där människor vågar växa och utvecklas. Att skapa en god arbetsplatsmiljö behöver inte kosta mycket pengar, men tänk på att du kan låna pengar online vid behov. Att lägga pengar på att medarbetare ska kunna må bra är en god investering som du kommer tjäna på i längden.

Gemensamma mål

Att företaget har mål är inte detsamma som att medarbetarna bryr sig om dem. Det är lätt att de hamnar i att bara bry sig om sin del av arbetet. Därför är en viktig uppgift för dig som har ansvar för en arbetsplats att göra företagets mål till något gemensamt. Alla måste veta vilka målen är, förstå varför de är viktiga och känna att just de är betydelsefulla för att ni ska nå dit. Ett sätt är att tydligt släppa in medarbetarna i utvecklingsarbetet.

Gruppgemenskap

Gruppgemenskap - Arbetsplatskultur – tre viktiga delar

Teamkänslan är viktig både för att arbetsplatsen ska kunna vara trivsam och för upplevelsen att det är ni tillsammans som kan nå målen. Det är ert gemensamma projekt, och för att det ska kunna bli så i praktiken krävs en gruppgemenskap. Att nå dit kan till exempel handla om att nya medarbetare introduceras på ett genomtänkt sätt. Det är också viktigt att ni firar företagets framgångar tillsammans. Det är inte bara arbetet mot målen som ska vara något gemensamt, utan även det positiva när ni lyckas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *