Arbetsplatskultur

Arbetsplatskultur

Arbetsplatskulturen är helt grundläggande för att en arbetsplats ska bli bra och för att människor ska kunna trivas där. Men vad är en arbetsplatskultur egentligen, och hur ska du göra för att skapa en arbetsplatskultur som är så bra som möjligt?

Arbetsplatskulturen – det som sitter i väggarna

Arbetsplatskulturen – det som sitter i väggarna - Arbetsplatskultur

Det bästa sättet att beskriva en arbetsplatskultur är kanske att det är det som sitter i väggarna. Det som ingen egentligen reflekterar så mycket över, men som alla tar för givet. Saker som ingår i ”så gör vi här” är något de flesta känner till och känner av, men det är inte alltid något som formulerats tydligt eller skapats medvetet.

Tydliga värderingar, mål och stärkt gemenskap

Att det inte alltid reflekteras över vad arbetsplatskulturen är eller hur den skapats innebär inte att det behöver vara så. Ett medvetet arbete med kulturen kan stärka medarbetarna och göra deras känsla för arbetsplatsen mer positiv. Att arbeta med värderingar och mål tillsammans kan skapa en energi och vilja att prestera bättre, helt enkelt för att det är lättare när man förstår vad arbetet egentligen handlar om och vilken grund som finns. Både arbetet med arbetsplatskulturen och arbetsplatskulturen i sig kan dessutom stärka gemenskapen – arbetsplatsen är ju något ni har och är ansvariga för tillsammans.

Skapa engagemang

Skapa engagemang - Arbetsplatskultur

Det viktigaste för att skapa en bra arbetsplatskultur är att skapa engagemang hos medarbetarna. På olika sätt kan du jobba för att de ska bli delaktiga i verksamhetens mål. Ett sätt är att ni tillsammans möts och funderar på hur ni ska kunna nå dit. Andra kanske kan komma med idéer som du själv inte kommit på. Att medarbetare känner sig uppskattade och viktiga, och att teamet fungerar bra ihop är också viktiga delar av en positiv arbetsplatskultur.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *